Temel ve hakim

Temel ve hakim

Temelden harika cevap; Birgün Temel arkadaşına h-akaret ettiği için yargılanıyormuş, ardından kendini savunmaya başlamış: “Hayır hakim bey, ben kendusuna sadece h-eyvan dedum!” Hakim bey, “İyi de h-ayvan demek hareket değil mi?” demiş..

04 Aralık 2022 - 17:27

Birgün Temel arkadaşına h-akaret ettiği için yargılanıyormuş, ardından kendini savunmaya başlamış:

“Hayır hakim bey, ben kendusuna sadece h-eyvan dedum!”

Hakim bey, “İyi de h-ayvan demek hareket değil mi?” demiş.. Temel ise, “Yanlış anlaşiliyi hakim bey..

Kurnaz olursa insan tilkudur. Eğer kurnazluktan rahat durmayup ileri geri giderse kurttur. Yürekli ve cesur olursa aslan, yerinde durursa kuzi, korkarsa tavşan, sesi güzel olursa bülbül, inatçı olursa eşek, gözleri mercan gibi olursa hamsi olur.. Kısacası hakim bey, insan hiçbir zaman h-eyvanlıktan kurtulamaz.”

One day Temel was on trial for h-aunting his friend, then he started defending himself:

‘No, judge, I just called himself h-eyvan!’

The judge said, ‘Well, doesn't h-ayvan mean movement?’ He said.. Temel said, “Wrong understanding, judge..

If he is cunning, man is a fox. If he doesn't stand still from cunning and goes back and forth, he is a wolf. If he is brave and brave, the lion will be a kuzi if he stays, a rabbit if he is afraid, a nightingale if his voice is beautiful, a donkey if he is stubborn, anchovies if his eyes are like coral. In short, the judge, man can never get rid of h-animalism.”